SWEDEN BASED BUREAU WORKING WITH GRAPHIC DESIGN FOR PRINT AND WEB, CREATIVE MOVING CONTENT AND FILMMAKING. RUN BY FOUNDER AND OWNER BJÖRN RALLARE. AMAZING CREATIVENESS FOR SELECTIVE PEOPLE AND COMPANIES.
ETT ANNAT LIV
“Ett annat liv” är en serie korta bildsatta röster i dokumentärt format som ger en ärlig inblick i livet som kriminell. Berättelser från de som lämnat men även från de som fortfarande lever mitt i det, yngre som äldre.

Gripande berättelser som kan mynna ut i svar och möjliga lösningar, om man bara lyssnar, oavsett om den du är ung nu, vuxen eller om du är representant för myndighet av något slag.

I en tid där journalister vill sälja klick, och linjen mellan journalistik och true crime alltmer suddas ut, och ibland till och med gör saken värre, förhärligar eller lägger fokus på helt fel saker - så stannar för få upp och hör på, så ey... naket och äkta, utan filter. Vändpunkter, orsaker och dyrköpta insikter.

Jag har suttit ned och lyssnat, och anonymt har de fått möjlighet att dela med sig av ett annat liv.

Arbetet beräknas vara klart under början av 2023 och utförs på armlängds avstånd, på uppdrag av Linköpings kommun.